На допомогу учням

 Шановні учні!

Вашій увазі та для завантаження пропонуюються програмні твори з курсу  "Світова література".

Твори викладані у перекладах російською та українською мовами.
 

5 клас

 

 В українському перекладі

Брати Грімм. «Пані Метелиця»
Олександр Пушкін. Поема «Руслан і Людмила»
Шарль Перро. «Попелюшка»
Ганс Крістіан Андерсен. «Снігова королева»
Самуїл Маршак. «Дванадцять місяців»
Редьярд Кіплінг. «Мауглі»
Алкман. «Сплять усі верховини гірські...»

Йоганн Вольфгант Гете. "Нічна пісня мандрівника"

Михайло Лермонтов. Із Гете («Горные вершины...»)
Федір Тютчев. «Я знаю в прáосені пору...»
Мацуо Басьо. Хоку
Роберт Бернс. «Чесна бідність»
Марк Твен. «Пригоди Тома Сойєра»

В російському перекладі

Братья Гримм. «Госпожа Метелица»
Александр Пушкин. «Руслан и Людмила»
Шарль Перро. «Золушка»
Ганс Христиан Андерсен. «Снежная Королева»
Самуил Маршак. «Двенадцать месяцев»
Редьярд Киплинг. «Маугли»
Алкман. «Спят вершины высокие гор…»
Иоганн Вольфганг Гете. «Ночная песня странника»
Михаил Лермонтов. «Из Гёте («Горные вершины…»)
Федор Тютчев. ««Есть в осени первоначальной...»
Мацуо Басе. Хайку
Роберт Бернс. «Честная бедность»
Марк Твен. «Приключения Тома Сойера»

6 клас

 В українському перекладі

Міф про виникнення світу в різних народів
Міф про Прометея
Міфи про Геракла
Езоп. «Вовк і Ягня», «Крук і Лисиця», «Мурашка і Цикада», «Хліборобові діти»
Жан де Лафонтен. «Зачумлені звірі»
Іван Крилов. «Вовк і Ягня»
Антон Чехов. «Хамелеон», «Товстий і тонкий»
Чарльз Діккенс. «Різдвяна пісня у прозі»
Даніель Дефо. «Робінзон Крузо»
Жуль Верн. «П’ятнадцятирічний капітан»
Джек Лондон. «Жага до життя»
Шандор Петефі. «Коли ти муж, будь мужнім...»
Роберт Льюїс Стівенсон. «Острів скарбів»
Рей Дуглас Бредбері. «Усмішка»
Антуан де Сент-Екзюпері. «Маленький принц»

В російському перекладі

Мифы о сотворении мира у разных народов
Миф о Прометее
Мифы о Геракле
Эзоп. «Басни»
Жан да Лафонтен. «Мор зверей Лафонтен»
Иван Крылов. «Волк и Ягненок»
Антон Чехов. «Хамелеон. Толстый и тонкий»
Чарльз Диккенс. «Рождественская песнь в прозе»
Даниель Дефо. «Робинзон Крузо»
Жюль Верн. «Пятнадцатилетний капитан»
Джек Лондон. «Любовь к жизни»
Шандор Петефи. «Мужчина, будь мужчиной…»
Роберт Луис Стивенсон. «Остров сокровищ»
Рэй Брэдбери. «Улыбка»
Антуан де Сент Экзюпери. «Маленький принц»

7 клас

В українському перекладі

Давньоруські билини про Іллю Муромця
Фольклорні балади про Робіна Гуда
Сербська народна балада «Смерть матері Юговичів»
Франсуá Війóн. «Балада прикмет»
Йóганн Крíстоф Фрíдріх Шíллер. «Рукавичка»
Йоганн Вольфґанґ Ґете. «Вільшаний король»
Олексáндр Пушкін. «Пісня про віщого Олега»
Рoберт Льюїс Стiвенсон. «Вересковий мед»
Áдам Міцкéвич. «Альпухара» (із поеми «Конрад Валленрод»)
Вальтер Скотт. «Айвенго»
Микола Гоголь. «Тарас Бульба»
Рaйнер Марíя Рíльке. «Пісня про Правду»
Джонатан Свіфт. «Мандри Лемюеля Гуллівера» (ч. І)
Артур Конан Дойль. «Собака Баскервілів»
О'Генрі. «Останній листок»
Джеймс Óлдрідж. «Останній дюйм»
Олександр Твардовський. «Я був вбитий під Ржевом...», «На карб не ставте дотепер мені...»
Гéнріх Белль. «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...»
Михайло Шолохов. «Доля людини»
Редьярд Кіплінг. «Якщо...»

В російському перекладі

Древнерусские былины об Илье Муромце
Фольклорные баллады о Робин Гуде
Сербская народная баллада «Смерть матери Юговичей»
Франсуа Вийон. «Баллада примет»
Иоганн Кристоф Фридрих фон Шиллер. «Перчатка»
Иоганн Гете. «Лесной король»
Александр Пушкин. «Песнь о вещем Олеге»
Роберт Льюис Стивенсон. «Вересковый мед»
Адам Мицкевич. «Альпухарская баллада»
Вальтер Скотт. «Айвенго»
Николай Васильевич Гоголь. «Тарас Бульба»
Рейнер Мария Рильке. «Песнь о правде»
Джонатан Свифт. «Путешествия Гулливера»
Артур Конан Дойл. «Собака Баскервилей»
О’Генри. «Последний лист»
Джеймс Олдридж. «Последний дюйм»
Александр Твардовский. «Я убит подо Ржевом. Я знаю, никакой моей вины»
Генрих Белль. «Путник, придешь когда в Спа... »
Михаил Шолохов. «Судьба человека»
Редьярд Киплинг. «Если»

8 клас

В українському перекладі

Вільям Вордсворт (1770—1850). «До прекрасного»
Біблія (від 12 ст. до н. е.)

Коран (від 610—632 рр.)
Цикли давньогрецьких міфів: троянський, фіванський, про аргонавтів.
Гомéр. «Іліада»

Гомер. «Одіссея»
Тіртéй. «Добре вмирати тому...»
Архілóх. «Серце, серце...», «Хліб мій на списі замішений»

Сапфó. «До богів подібний...», «Жереб мені випав такий...»
Анакреóнт. «Принеси води...», «Золотоволосий Ерот...»
Есхíл. «Прометей закутий».
Софóкл. «Антігона»
Пýблій Верґíлій Марóн. «Енеїда»
Квінт Горáцій Флакк. «До Мельпомени», «До Манлія Торквата».
Пýблій Овíдій Назóн. «Метаморфози» («Чотири покоління людей»); «Сумні елегії» («Зима на чужині»)
Лі Бо. «Входжу в річку...», «Печаль на яшмовому ґанку»
Ду Фу. «При місяці згадую брата», «Пісня про хліб і шовк»,
«Повертаються дикі гуси»

Рудакí. Газелі, рубаї, бейти
Омáр Хайям. Рубаї
Гафíз. Газéлі
Джауфрé Рюдéль. Канцона («Мені під час травневих днів...»)
Бертрáн де Борн. «Сирвента» («Люблю травневий світлий час...»)
Із лірики вагáнтів. «Орден вагантів», «Бідний студент», «Безтурботна пісня»
Французький героїчний епос. «Пісня про Роланда».
Аліг’єрі Дáнте. «Божественна комедія»
Франчéско Петрáрка. «Книга пісень»
Джовaнні Боккáччо. «Декамерoн»
Міґeль де Сервaнтес Саавeдра. «Дон Кіхот»
Вiльям Шекспiр. «Гамлет».

Вільям Шекспір. Сонети № 121, 130

В російському перекладі

Библия
Веды
Коран
Цикл древнегреческих мифов. «Троянский, фиванский, про аргонавтов»
Гомер. «Илиада»

Гомер. «Одиссея»
Тиртей. «Да, хорошо умереть для того…»
Архилох. Поэзия
Сафо. Поэзия
Анакреонт. Поэзия
Эсхил. «Прикованный Прометей»
Софокл. «Антигона»
Вергилий. «Энеида»
Квинт Гораций Флакк. «Оды; Поэзия»
Публий Овидий Назон. «Метаморфозы. Скорбные элегии»
Ли Бо. Поэзия
Ду Фу. Поэзия
Рудаки. Газели. Рубаи. Бейты
Омар Хайям. Рубаи
Шамсиддин Мухаммад Хафиз. Газели
Джауфре Рюдель. «Мне в пору долгих майских дней…»
Бертран де Борн. «Сирвента (Мне нравится пора весны) »
Поэзия вагантов
Французский героический эпос. «Песнь о Роланде»
Данте Алигьери. «Божественная комедия»
Франческо Петрарка. Поэзия
Джованни Боккаччо. «Декамерон»
Мигель де Сервантес Сааведра. «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»
Вильям Шекспир. «Гамлет, принц датский»

Вильям Шекспир.  «Сонеты №121, 130 »

9 клас

В українському перекладі

Пeдро Кальдерон. «Життя — це сон»
Мольєр. «Міщанин-шляхтич»
Вольтер. «Простак»
Йоганн Вольфґанґ Ґете. «Фауст»
Йоганн Крíстоф Фрíдріх Шíллер. «Вільгельм Телль»
Ернст Теодор Амадей Гофман. «Крихітка Цахес на прізвисько Ціннобер»
Гéнріх Гéйне. Із «Книги пiсень»
Джордж Нóел Гóрдон Бáйрон. «Мій дух як ніч...», «Прометей», «Мазепа»
Адам Міцкевич. «Кримські сонети» (№ 4 «Буря», № 6 «Бахчисарай», № 8 «Гробниця Потоцької», № 14 «Пiлiгрим»),
«Дзяди», монолог Конрада (сцена ІІ, Імпровізація)

Олександр Пушкін. «Євгеній Онєгін» 

Олександр Пушкін. «До моря», «Я вас любив...», «Я мить чудову пам’ятаю...», «Я пам’ятник собі поставив незотлінний...»
Михáйло Лéрмонтов. «І нудно і сумно...», «На дорогу йду я в самотині...»; «Герой нашого часу»
Микoла Гоголь. «Шинель»

В російському перекладі

Педро Кальдерон. «Жизнь есть сон»
Жан-Батист Мольер. «Мещанин во дворянстве»
Вольтер. «Простодушный»
Иоганн Вольфганг Гете. «Фауст»
Фридрих Шиллер. «Вильгельм Телль»
Теодор Амадей Гофман. «Крошка Цахес»
Генрих Гейне. Поэзия
Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна... Мазепа. Прометей»
Адам Мицкевич. «Монолог Конрада и Крымские сонеты»
Александр Сергеевич Пушкин. «Евгений Онегин»

Александр Сергеевич Пушкин« Поэзия»
Михаил Лермонтов. «Поэзия. Герой нашего времени»
Николай Васильевич Гоголь. «Шинель»

10 клас

В українському перекладі

Стендаль. «Червоне і чорне»
Оноре де Бальзак. «Гобсек»
Чарльз Діккенс. «Пригоди Олівера Твіста»
Лев Толстой. «Анна Кареніна»
Микола Некрасов. Поезія
Волт Вірмен. Поезія
Шарль Бодлер. Поезія
Поль Верлен. Поезія
Артюр Рембо. Поезія
Еміль Золя. «Кар’єра Ругонів».
Оскар Уайльд. «Портрет Доріана Грея»

В російському перекладі

Cтендаль. «Красное и Чернов»
Оноре де Бальзак. «Гобсек»
Чарльз Диккенс. «Приключения Оливера Твиста»
Федор Достоевский. «Преступление и наказание»
Лев Николаевич Толстой. «Анна Каренина»
Николай Некрасов. Поэзия
Уолт Уитмен. Поэзия. «Песня о себе»
Шарль Бодлер. Поэзия
Поль Верлен. Поэзия
Артюр Рембо. Поэзия
Эмиль Золя. «Карьера Ругонов»
Оскар Уайльд. «Портрет Дориана Грея»

11 клас

 В українському перекладі

Генрік Ібсен. «Ляльковий дім»
Франц Кафка. «Перевтілення»
Джеймс Джойс. «Джакомо Джойс»
Михайло Булгаков. «Майстер і Маргарита»
Райнер Марія Рільке. «Орфей, Евридіка, Гермес», «Ось дерево звелось...»
Ґійoм Аполлінeр. «Лорелея», «Міст Мірабо», «Зарізана голубка й водограй»
Олександр Блок. «Незнайома», «Весно, весно, без меж і без краю...», «Скіфи»
Анна Ахмaтова. «Довкола жовтий вечір ліг», «Дав мені юнь ти сутужную», «Реквієм»
Бертольт Брехт. «Життя Галілея»
Альбер Kaмю. «Чума»
Ернест Міллер Хемінгуей. «Старий і море»
Ясунари Кавабата. «Тисяча журавлів»
Габріель Гарсіа Маркес. «Сто років самотності»
Милорад Павич. «Дамаскін»
Патрік Зюскінд. «Парфуми»

В російському перекладі

Генрик Ибсен. «Кукольный дом»
Франц Кафка. «Превращение»
Джеймс Джойс. «Джакомо Джойс»
Михаил Булгаков. «Мастер и Маргарита»
Райнер Мария Рильке. Поэзия
Гийом Аполлинер. Поэзия
Федерико Гарсиа Лорка. Поэзия
Александр Блок. Поэзия
Анна Ахматова. Поэзия. «Реквием»
Борис Пастернак. Поэзия
Бертольд Брехт. «Жизнь Галилея»
Альбер Камю. «Чума»
Эрнест Миллер Хемингуэй. «Старик и море»
Ясунари Кавабата. «Тысячекрылый журавль»
Габриэль Гарсиа Маркес. «Сто лет одиночества»
Милорад Павич. «Дамаскин»
Патрик Зюскинд. «Парфюмер. История одного убийцы»

 

10.12.2023

 

Наша адреса:

21050, Україна, м. Вінниця,
в. Інтернаціональна, 2
Бібліотека ФМГ №17

Графік роботи:

Бібліотека працює
з 9.00 до 16.00
Видача літератури
з 10.00 до 15.00
Вихідні: субота, неділя

E-mail адреса:

lib.pmg17@gmail.com